KŔMNE CUKROVÉ CESTO APIVITAL® PRE VČELY

Okrem tekutého krmiva pre včely dodávame včelárom tiež cukrové kŕmne cesto APIVITAL®, ktorého základom je sacharóza. APIVITAL® cesto je náhrada medocukrového cesta, ktoré si mnohí vyrábate z medu a cukru.

APIVITAL® cesto

Cesto pre včely APIVITAL® je tvorené presýtenou cukornou hmotou z veľmi jemných mikrokryštálov sacharózy, ktoré sú veľké cca 1/100mm. Tieto kryštály sú od seba vzájomne oddelené tekutou fázou, ktorá zabraňuje zrastaniu kryštálov.

APIVITAL® cesto sa využíva predovšetkým:

  • pri doplňovaní zásob v predjarí (podnecovanie)
  • pri tvorbe oddelkov
  • na prikrmovanie v bezsnúškovom období
  • pri skorom zimnom kŕmení

Jarné podnecovanie, tvorba oddelkov, kŕmenie v bezsnúškovom období a zimné kŕmenie kladú každé celkom odlišné nároky na použitie včelích krmív.
S našimi produktmi APIVITAL® sirup a APIVITAL® cesto získate vynikajúce výrobky vhodné pre každú Vašu potrebu kŕmenia včiel.

Tabuľka porovnáva vhodnosť použitia tekutého krmiva a cukrového kŕmneho cesta v rôznych fázach včelárovho roku:

POUŽITIE
APIVITAL®
sirup
APIVITAL®
těsto
JARNÉ PODNECOVANIE vhodné ideálne
TVORBA ODDELKOV vhodné ideálne
KŔMENIE V SNUŠKOVÝCH MEDZERÁCH ideálne ideálne
SKORÉ ZIMNÉ KŔMENIE vhodné ideálne
NESKORÉ ZIMNÉ KŔMENIE ideálne menej vhodné

ideálne - ideálne
vhodné - vhodné
menej vhodné - menej vhodné

BALENIE, DOPRAVA

Pre všetky možnosti balenia a dopravy kliknite.